www.biopond.sk - biodiverzita malých vodných biotopov

Kontakty a odkazy

Pracovisko Bratislava:

Ing. Richard Hrivnák, PhD.

Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
Dúbravská cesta 9
845 23 Bratislava


e-mailMapa

e-mailrichard.hrivnak@savba.sk

Pracovisko Zvolen:

Ing. Richard Hrivnák, PhD.

Botanický ústav Slovenskej akadémie vied
pracovisko Zvolen
Štúrova 2
96053 Zvolen

e-mailMapa

telefonne cislo(045) 5320313

Pracovisko Zvolen:

Ing. Milan Novikmec, PhD.

Fakulta ekológie a environmentalistiky
Technická univerzita vo Zvolene
T.G. Masaryka 24
960 53 Zvolen

e-mailMapa

e-mailnovikmec@tuzvo.sk